5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XỔ SỐ Bình Thuận
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
44 15 lần 22/09/2022
47 13 lần 04/08/2022
25 12 lần 22/09/2022
53 12 lần 15/09/2022
38 10 lần 15/09/2022