Thống kê loto XSMB 30 ngày
Lô về nhiều Xuất hiện Lô về ít Xuất hiện
95 15 lượt 14 1 lượt
74 14 lượt 83 2 lượt
92 13 lượt 86 3 lượt
40 13 lượt 09 3 lượt
77 13 lượt 56 3 lượt