Thống kê loto XSMB 30 ngày
Lô về nhiều Xuất hiện Lô về ít Xuất hiện
10 15 lượt 51 2 lượt
63 14 lượt 58 3 lượt
15 14 lượt 14 4 lượt
00 13 lượt 49 4 lượt
92 13 lượt 22 4 lượt