Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất loto

Thống kê chu kỳ đặc biệt Truyền Thống

1.Chu kì gần nhất của các số đầu trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đầuMax gan
Đầu 0 ra ngày 11-05-2019 (48500) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 9 ngày61 ngày
Đầu 1 ra ngày 19-05-2019 (20112) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày72 ngày
Đầu 2 ra ngày 08-05-2019 (36128) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 12 ngày84 ngày
Đầu 3 ra ngày 17-05-2019 (10532) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày64 ngày
Đầu 4 ra ngày 18-05-2019 (92849) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày56 ngày
Đầu 5 ra ngày 09-05-2019 (73052) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày59 ngày
Đầu 6 ra ngày 20-05-2019 (43464) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày64 ngày
Đầu 7 ra ngày 04-05-2019 (63371) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 16 ngày62 ngày
Đầu 8 ra ngày 14-05-2019 (38982) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 6 ngày66 ngày
Đầu 9 ra ngày 20-04-2019 (78697) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 30 ngày56 ngày

2. Chu kì gần nhất của các số cuối trong 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ đuôiMax gan
Đuôi 0 ra ngày 11-05-2019 (48500) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 9 ngày57 ngày
Đuôi 1 ra ngày 04-05-2019 (63371) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 16 ngày71 ngày
Đuôi 2 ra ngày 19-05-2019 (20112) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày78 ngày
Đuôi 3 ra ngày 21-04-2019 (66103) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 29 ngày68 ngày
Đuôi 4 ra ngày 20-05-2019 (43464) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày87 ngày
Đuôi 5 ra ngày 10-05-2019 (95735) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày61 ngày
Đuôi 6 ra ngày 16-05-2019 (23736) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày66 ngày
Đuôi 7 ra ngày 29-04-2019 (00417) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 21 ngày68 ngày
Đuôi 8 ra ngày 13-05-2019 (75368) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày106 ngày
Đuôi 9 ra ngày 18-05-2019 (92849) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 2 ngày71 ngày

3. Chu kì gần nhất của các tổng của 2 số cuối giải đặc biệt

Chu kỳ tổngMax gan
Tổng 0 ra ngày 20-05-2019 (43464) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 0 ngày53 ngày
Tổng 1 ra ngày 27-04-2019 (66029) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 23 ngày70 ngày
Tổng 2 ra ngày 26-04-2019 (41702) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 24 ngày84 ngày
Tổng 3 ra ngày 19-05-2019 (20112) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 1 ngày77 ngày
Tổng 4 ra ngày 13-05-2019 (75368) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 7 ngày62 ngày
Tổng 5 ra ngày 17-05-2019 (10532) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 3 ngày58 ngày
Tổng 6 ra ngày 06-05-2019 (44642) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 14 ngày68 ngày
Tổng 7 ra ngày 09-05-2019 (73052) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 11 ngày54 ngày
Tổng 8 ra ngày 10-05-2019 (95735) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 10 ngày67 ngày
Tổng 9 ra ngày 16-05-2019 (23736) đến 20-05-2019 vẫn chưa ra là 4 ngày91 ngày

Email: ketquaxoso247.net@gmail.com Skype: ketquaxoso247.net@gmail.com Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
https://ketqua247.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright https://ketqua247.net - 2012